Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

Norges idrettsforbund har laget en brosjyre om idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett, utover det du finner på deres hjemmesider her. Les vedlegg som du finner nederst.

I tillegg har Norges idrettsforbund laget noen gode korte videoer om barneidrett som vi anbefaler alle å se.