Organisasjonsnummer: 970 310 436

Navn: AUSTRÅTT IDRETTSLAG

Stiftelsesdato: 01.08.1977

Forretningsadresse:
Iglemyrveien 3
4325 SANDNES
 
Faktura og postadresse:
c/o Bokholderiet Hinna
Postboks 6522 Gausel
4087 STAVANGER
 
Hjemmeside: www.austraattil.no

Facebook: https://www.facebook.com/austraattil

Regnskapsfører:
Autorisert regnskapsførerselskap
Organisasjonsnummer 975 378 012
BOKHOLDERIET HINNA AS
Boganesveien 31
4020 STAVANGER

For spørsmål om medlemskapet eller for nye medlemmer: medlem@austraattil.no

For spørsmål om medlemskontingent eller treningsavgift: kontingent@austraattil.no

For spørsmål relatert til IT, klubbdokumentasjon eller hjemmesiden: it.web@austraattil.no

Kontaktinfo for våre grupper