Vi ønsker tilrettelegge for at de tidene Austrått IL Fotball ikke benytter Iglemyr Kunstgressbane til organisert trening/kamp så skal det være mest mulig aktivitet. Vi legger derfor ut her kontinuelig helgeaktiviteter fremover hvor hele eller deler av banen er reservert. Det er blant annet ikke lov å være mer en 200 personer på banen - grunnet corona. Så er det miniturnering eller lignende må dessverre uorganisert trening på den resterende banen opphøre.

 

Andre baner i området som er mulig å trene på ved opptatt kunstgressbane: Iglemyr Grusbane, Ballbingene med Austråtthallen, Grusbanene med Austrått skole og kunstgressbanen på Øygard Ungdomsskole.

 

Søndager etter kl 16:00 er det oppført en del treninger. Så etter dette klokkeslettet er det ikke sikkert det er ledig bane.

Tider som er reservert (Sist oppdatert 23.april)
-søndag 25.april kl 12:30-14:00 (J15 vs J17) 11er