Organisert aktivitet tilpasset covid-19 for aldersgruppen 5-19 år

Helsemyndighetene ser viktigheten med fysisk aktivitet for barn og ungdom. De har derfor gitt dem unntak for 1m regelen, i faste treningsgrupper, for all organisert idrett for personer under 20 år.

(De over 20 år kan trene inntil 10 personer med 1m avstand.)

For å fremdeles kunne ivareta denne aktiviteten er det viktig at vi tar smittevern på alvor og har på plass rutiner og retningslinjer for å tilpasse oss covid-19-hverdagen.

page1image3734080

Organisering av iglemyr kunstgressbane:

 • De enkelte banene deles i 8-deler. Max 20 spillere pr 1/8 (Trenere kommer i tillegg)

 • Treningene vil starte og slutte ulike tider slik vi sprer ankomst/avreise på folkemassen

 • Se tildelte treningstider

 • Viktig alle har orientert seg PÅ FORHÅND hvor de skal være slik det ikke hopes opp

  med folk fra ulike grupper i inngangen. (Se "velkommen til kamp" for banekart)

 

Hvordan organiseres treningene på hvert enkelt lag?

 1. Er laget over 20 spillere så deles gruppen inn i faste grupper på max 20 spillere. Disse gruppene er faste og skal ikke unngås å endres for mye mellom treningene. Å forsøke ta utgangspunkt i kohorter på skolen når en deler inn er ønskelig.

 2. Avtal ulike oppmøtesteder på grupper på over 20 spillere - slik ikke alle spillerne samles i en stor gruppe ved oppstart.

 

Reise til og fra banen:

 • Kollektivtransport anbefales ikke

 • Vi setter som et krav at barna ankommer rett før trening og forlater anlegget rett etter trening

  for å unngå «opphop» med spillere (Gjelder ikke før 16:30 hver dag hvor frilek er ok)

 • Hvis to grupper trener samtidig anbefales det at den ene gruppen slutter litt før den andre slik barna er av banen før den neste gruppen slutter.

 

 

Retningslinjer for spillere:

 • Kom ferdig påkledd til trening (Garderober stengt)

 • Ha med egen ball for å minske smittefare*

  • Ball skal vaskes med såpe med gjevne mellomrom ettersom dette er en potensiell smittebærer

 • Det er lov å heade, kaste ballen og ha nærkontakt

 • Barn skal ikke møte tidligere en tidligst 10 minutter før trening og barna skal hjem rett etter

  trening (For å unngå kaos i overgangene mellom treningene)

 • Deltakere som bryter retningslinjene vil få en advarsel, etterpå vil vedkommende bli sendt hjem

  fra treningen

 • Spillerne får antibac før/etter trening og i praktiske opphold/pauser. Spillerne må i tillegg vaske hendene når de kommer hjem.

 • Unngå unødvendig nærkontakt som feiringer, klemming, håndhilsning eller lignende

 • Føler du deg syk må du bli hjemme.

 • Husk egen drikkeflaske. Ikke lov å dele.

 

Retningslinjer for trenere:

 • Møt opp på banen senest 10 minutter før trening og ta i mot spillerne dine slik de ikke «klunger» seg med andre grupper.

 • Sett opp faste grupper og forsøk å endre disse minst mulig.

 • Jevnlig vask av felles utstyr

 

 

Kamper: Se vedlagt skjema med "velkommen til kamp mot Austrått"

 • Inntil videre IKKE tillatt med kamper

 

Kontaktinformasjon Austrått IL

Daglig leder: Kristoffer Selsås

Mail: daglig.leder@austraattil.no

Mob: 936 36 258

 page2image1748288