Organisert aktivitet i koronatider 6-19 år – Håndball

Regjeringen har opphevet forbudet mot organisert aktivitet og Sandnes Kommune har tilpasset disse kravene. Det er tillatt med organisert aktivitet for grupper på inntil 20 personer. 

Revidert etter nye retningslinjer som tredde i kraft 29.januar.

 

NB! Nå er det tillatt med kamper!

Alle arrangementer (Kamper, turneringer o.l.) må meldes inn minimum 5 dager i forkant HER

 

Presisering av avstandskrav (Revidert 27 kl 17:30):

Avstandskravet på 1 meter er ikke gjeldende under utøvelse av selve aktiviteten, men det anbefales minst 1 meters avstand mellom personer i alle situasjoner utover selve idrettsaktiviteten, for eksempel i pauser, i garderober, før/etter aktivitet mv. 

 

Organisering trening

Grupper: Faste grupper på 20 spillere pr ¼ del i hallen eller i en gymsal. Med skillevegg nede. Dvs er dere over 20 spillere må det deles i 2 faste grupper som trener adskilt. Gruppene kan endres noe fra økt til økt, men det anbefales å ha mest mulig faste grupper.

 • Viktig alle har orientert seg PÅ FORHÅND hvor de skal være slik det ikke hopes opp med folk i større grupper i inngangen. Hvilken gruppe skal møte hvor? Hvilken inngang skal jeg benytte?

Gruppene stiller opp utenfor hallen og låses inn samlet og forlater hallen samlet etter trening. (Husk å hold gruppene i laget adskilt)

 • Overganger: Viktig dette tas på alvor slik det ikke på et tidspunkt er kaos når et lag slutter og et annet starter. Hovedregel:
  • Lag som trener: Skal avslutte trening og forlate hallen innen 5 min etter treningsslutt. (Husk å gå inn og ut «din» inngang)
  • Lag som ankommer: Skal ikke ankommer før tidligst 10 minutter før trening, og stå utenfor å vente sammen med eget lag. Laget går inn felles med trener. (Husk å gå inn og ut «din» inngang)
 • Smittesporing:
  • Trening
   • Alle trenere/lagledere som deltok på treningen skal registreres som arrangør i spond. Slik dere vet hvem av de voksne som var på hvilke treninger.
   • Alle spiller skal være registrert på arrangementet med å trykke «delta». Viktig lagleder/trener går over deltakerlisten på arrangementet i etterkant og legger til spillere som har møtt, og ikke står på «delta» eller fjerner spillere som trykket «delta» men ikke har møtt.
   • Antibac skal benyttes av alle spillere uten klister i alle pauser i treningene. Antibac finnes i håndballens utstyrsrom og kan lånes før hver trening.
   • Prøvespillere skal registreres i kommentarfeltet på det aktuelle arrangementet med fullt navn + mobil nr. Spillere som ikke står oppført på aktuelle arrangement/trening kan ikke delta.

Reise til og fra banen:

 • Kollektivtransport anbefales ikke
 • Vi setter som et krav at barna ankommer rett før trening og forlater anlegget rett etter trening for å unngå «opphop» med spillere

 

Retningslinjer for spillere:

 • Kom ferdig påkledd til trening
 • Unngå å ta på mer utstyr en du trenger (Utstyr som ball m.m. skal vaskes jevnlig)
 • Deltakere som bryter retningslinjene vil få en advarsel, etterpå vil vedkommende bli sendt hjem fra treningen – Vi er pålagt å gjennomføre aktiviteten på en forsvarlig måte, de som ikke klarer dette kan ikke delta.
 • Ta Antibac i inngangen når dere kommer/går og vask hender når dere kommer hjem. Bruk antibac ellers i alle pauser på treningen.
 • Dere skal unngå å håndhilse, klemme og annen nærkontakt
 • Ikke drikk fra andres flaske – ta med egen flaske
 • Forsøk å unngå å ta dere til ansiktet, eventuelt ha med et rent håndkle på trening
 • Føler du deg ikke helt frisk? Da må du stå over trening.

 

Retningslinjer for trenere:

 • Voksne skal møte 15 minutter før trening for å ivareta smittetiltak blant spillerne på deres gruppe, og skal være den siste som forlater hallen.
 • Er spillergruppen over 20 spillere må dere lage flere faste grupper som trener separat.

 

Personer som er syke skal blir hjemme, også de med milde luftveisinfeksjoner. Det samme gjelder personer i karantene eller isolasjon. Du kan delta i trening igjen når du har vært symptomfri i minst 24 timer. Personer som møter opp med symptomer bortvises fra treningen.

 

NB! Vedleggene rundt kamp kan bare overses de kommende ukene..

 

Kontaktinformasjon Austrått IL

Daglig leder: Kristoffer Selsås

Mail: daglig.leder@austraattil.no 

Mob: 936 36 258