Organisert aktivitet tilpasset Covid-19 for t.o.m. 19 år 

Helsemyndighetene ser viktigheten med fysisk aktivitet for barn og ungdom. De har derfor gitt dem unntak for 1m regelen, i faste treningsgrupper, for all organisert idrett for personer under 20 år.

(De over 20 år kan trene inntil 10 personer med 1m avstand.)

For å fremdeles kunne ivareta denne aktiviteten er det viktig at vi tar smittevern på alvor og har på plass rutiner og retningslinjer for å tilpasse oss covid-19-hverdagen.

 

Organisering trening

 • Grupper: Faste grupper på 20 spillere pr 1⁄4 del i hallen eller i en gymsal. Dvs er dere over 20 spillere må det deles i to faste grupper som trener adskilt. Gruppene kan endres noe fra økt til økt, men det anbefales å ha mest mulig faste grupper. Hvor det er mulig kan skolens kohorter tas som utgangspunkt for gruppeindeling. Hospitering mellom lag er ikke lov i den kommende perioden. Disp pga for få spillere til kamp kan gjøres i avtale med sportslig leder. (Rev 15.nov)
 • Viktig alle har orientert seg PÅ FORHÅND hvor de skal være slik det ikke hopes opp med folk i større grupper i inngangen. Hvilken gruppe skal møte hvor? Hvilken inngang skal jeg benytte?
  Lagene stiller opp utenfor hallen i deres treningsgrupper og låses inn samlet i hallen når treningen starter. Samme gruppen forlater hallen samlet etter trening.
 • Overganger: Viktig dette tas på alvor slik det ikke på et tidspunkt er kaos når et lag slutter og et annet starter. Hovedregel:
  • Lag som trener: Skal avslutte trening og forlate hallen innen 5 min etter treningsslutt. (Husk å gå inn og ut «din» inngang)
  • Lag som ankommer: Skal ikke ankommer før tidligst 10 minutter før trening, og stå utenfor å vente sammen med eget lag. Laget går inn felles med trener. (Husk å gå inn og ut «din» inngang)
  • Lag som dusjer kan gjøre dette, men de venter da samlet på alle og går ut fra garderoben samlet. Det skal være 1m avstand i garderoben og i dusjene.
 • Smittesporing på trening:
 1.  Alle trenere/lagledere som deltok på treningen skal registreres som arrangør i spond. Slik dere vet hvem av de voksne som var på hvilke treninger.
 1.  Alle spiller skal være registrert på arrangementet med å trykke «delta». Viktig lagleder/trener går over deltakerlisten på arrangementet i etterkant og legger til spillere som har møtt, og ikke står på «delta» eller fjerner spillere som trykket «delta» men ikke har møtt.
  • Prøvespillere skal registreres i kommentarfeltet på det aktuelle arrangementet med fullt navn + mobil nr. Spillere som ikke står oppført på aktuelle arrangement/trening kan ikke delta.
 •  Antikac skal benyttes av alle spillere uten klister i alle pauser i treningene. Antibac finnes i håndballens utstyrsrom og kan lånes før hver trening.

 

Reise til og fra trening:

 • Kollektivtransport anbefales ikke
 • Vi setter som et krav at barna ankommer rett før trening og forlater anlegget rett etter trening for å unngå «opphop» med spillere

 

Banekart i Austråtthallen under covid-19 (Se vedlegg)

Husk:

 • Vent utenfor hallen sammen med din treningsgruppe
 • Gå inn sammen med din treningsgruppe når treningen starter
 • Husk å ta på antibac på vei inn i hallen
 • Se hvilken inngang du skal gå igjennom: Skal du på bane 1 eller bane 2?
 • Når treningen er over skal du vente til samtlige på laget er klare for å gå
 • Gå ut sammen med trener
 • Husk å ta på antibac på vei ut

 

Retningslinjer for spillere:

 • Kom ferdig påkledd til trening (Anbefales å bruke minst mulig garderober)
 • Unngå å ta på mer utstyr en du trenger (Utstyr som ball m.m. skal vaskes jevnlig)
 • Deltakere som bryter retningslinjene vil få en advarsel, etterpå vil vedkommende bli sendt hjem fra treningen – Vi er pålagt å gjennomføre aktiviteten på en forsvarlig måte, de som ikke klarer dette kan ikke delta.
 • Ta Antibac i inngangen når dere kommer/går og vask hender når dere kommer hjem. Bruk antibac ellers i alle pauser på treningen.
 • Dere skal unngå å håndhilse, klemme og annen fysisk unødvendig nærkontakt
 • Ikke drikk fra andres flaske – ta med egen flaske
 • Forsøk å unngå å ta dere til ansiktet, eventuelt ha med et rent håndkle på trening
 • Føler du deg ikke helt frisk? Da må du stå over trening.
 • Dere kan ikke ha med dere foresatte inn på treningene

 

Retningslinjer for trenere:

 • Voksne skal møte 15 minutter før trening for å ivareta smittetiltak blant spillerne på deres gruppe, og skal være den siste som forlater hallen.
 • Er spillergruppen over 20 spillere må dere lage to faste grupper som trener separat.
 • Husk å ha orden på smittevernslisten (eller på spond-arrangementet) slik dere vet hvem som er på treningene

 

Er en person syk?

Personer som er syke skal blir hjemme, også de med milde luftveisinfeksjoner. Det samme gjelder personer i karantene eller isolasjon. Du kan delta i trening igjen når du har vært symptomfri i minst 24 timer. Personer som møter opp med symptomer bortvises fra treningen og foreldrene blir informert.

 

Kampavvikling i Covid-19

 

Se vedlagt skriv fra Regions SørVest rundt deres vedtekter om hvilke kamper som avvikles som planlagt og hvilke som avlyses de kommende ukene.

 

Se vedlegg "Hva skal jeg gjøre som hjemmelag" for retningslinjer knyttet til å være arrangør for kamper.

 

Generell informasjon rundt kampavvikling:

 • Alle som ankommer Austråtthallen må enden stå oppført på hjemmelag eller bortelags smittesporingsliste ellers kan de ikke komme inn i Austråtthallen. Kan føres opp manuelt i hallens bok hvis de ikke ønskes å bli ført opp digitalt. Listene oppbevares i 10 dager og skal innholde: Dato, klokkeslett, fullt navn og mobil nr
 • Transport til kamper: 
  • Unngå reise med for mange personer i bilen - max 4 personer i en 5-mannsbil slik midtsetet er ledig
  • Ta kohorter som utgangspunkt for bilfordeling hvis mulig
  • Kollektivtransport skal forsøkes unngått å bruke
 • Lagene t.o.m. 16 år tar ikke sidebytte i pausen av kampen
 • Det er tilbud om dusj for lag som reiser langveis - spillerne som dusjer forlater garderoben samlet 
 • Kiosk er åpen men kun betaling med VIPPS er tillatt 
 • De få supporterne som får slippe inn i hallen står sammen med sine supportere. Hjemmelag på den ene halvdelen av galleriet, bortelag på den andre halvdelen. 1m avstand på personer utenfor egen hustand må opprettholdes. (Grensen på max 50 personer i hallen inkluderer: supportere og spillere. Trenere/lagledere, kampvert, dommere, sekretariat og kioskvakt regnes som arrangører og skal ikke regnes med i det totale antallet.)
 • Kampvert i gul vest er arrangør for kampen og har hovedansvaret for kampgjennomføringen er i samsvar med gjeldende smittevern til klubben. Vi forventer alle følger vedkommendes instrukser. 

 • Ett arrangement (kamp med supportere/spillere mm) skal avsluttes og forlate hallen før neste arrangement (kamp) kan starte. Dvs alle spillere m.fl. må vente utenfor hallen frem til de som er inne på kampen i forkant har forlatt hallen. 

Revidert: Onsdag 11.november 2020 kl 16:00

 

Kontaktinformasjon Austrått IL

Daglig leder: Kristoffer Selsås

Mail: daglig.leder@austraattil.no 

Mob: 936 36 258