Idrettslaget har utarbeidet styrende dokumenter (Klubbhåndbok, Økonomihåndbok, Loven), retningslinjer, sportslige håndbøker, skjemaer osv. 

Disse dokumentene, som vi kaller klubbdokumentasjon, gjennomgås og revideres fortløpende gjennom året. Idrettslaget har derfor valgt å legge disse dokumentene tilgjengelig via Google Docs. Du finner alltid vår oppdaterte klubbdokumentasjon her.

For deg som er lagleder eller trener er det noen dokumenter vi ønsker at du har lest gjennom og har et forhold til. Det er Klubbhåndboken og Økonomihåndboken. Her finner du informasjon om hvordan idrettslaget drives, hva som er oppgavene dine og idrettslagets forventninger til trenere og lagledere.

 

Politiattest

Alle lagledere og trenere skal fremvise politiattest. Se her for informasjon og hvor du oppretter en søknad.

 

Refusjon av utgifter

Har du lagt ut penger for laget? Bruk dette skjemaet for å få dette refundert.

Har du en avtale om at idrettslaget dekker reiseutgifter? Bruk dette skjemaet.

 

Retningslinjer

Austrått idrettslag har mange retningslinjer ifm. alkohol og rusmidler, mobbing, m.fl. I tillegg har idrettlaget retningslinjer til deg som trener, lagleder, reiseleder osv.

Du finner alltid våre oppdaterte retningslinjer her.