Idrettslaget har utarbeidet styrende dokumenter som Klubbhåndbok, Økonomihåndbok, Loven, sportshåndbøker, skjemaer osv. som brukes til å drifte idrettslaget og med tydelige retningslinjer ifm. alkohol, rusmidler, mobbing, seksuell trakassering m.fl. Det er viktig at våre trenere og lagledere gjør seg kjent med dette. Se mer her!

For deg som er lagleder eller trener er det noen dokumenter vi ønsker at du har lest gjennom og har et forhold til. Det er Klubbhåndboken, Økonomihåndboken og HMS håndboken. Her finner du informasjon om hvordan idrettslaget drives, hva som er oppgavene dine og idrettslagets forventninger til trenere og lagledere.

Politiattest

Alle lagledere og trenere skal fremvise politiattest. Se her for informasjon og hvor du oppretter en søknad.

Refusjon av utgifter

Har du lagt ut penger for laget? Bruk dette skjemaet for å få dette refundert.

Har du en avtale om at idrettslaget dekker reiseutgifter? Bruk dette skjemaet.