Innmelding

Idrettslaget ønsker at alle medlemmer registreres fortløpende. Dersom du ønsker å melde deg selv eller ditt barn inn i Austrått Idrettslag, gjør du det ved å klikke på denne lenken. Da tas du videre til vårt medlemshåndteringssystem Spond Club.

Vi har en klubbhåndbok som vi ønsker at du gjør deg kjent med. Her finnes også mer informasjon om idrettslaget og hva vi forventer av våre medlemmer. Les mer i Klubbhåndboken.

Har du eller ditt barn spilt i en annen klubb tidligere, kan det være nødvendig å bruke et overgangsskjema (avhengig av alder). Treneren eller laglederen hjelper til om nødvendig. Ferdig utfylte skjemaer sendes til lagleder/oppmann. Spillerne kan ikke spille kamper for Austrått IL i før de er registrert og en eventuell overgang er ferdig behandlet.

Støttemedlemmer

Austrått idrettslag ønsker å ha med støttemedlemmer. Ønsker du å bidra og samtidig ha forslags- og stemmerett? Klikk på denne lenken og velg hvilket type støttemedlemskap du ønsker

Støttemedlemmer er fullverdige ikke-aktive medlemmer i Austrått Idrettslag. Et støttemedlem har for eksempel anledning til å foreslå saker til, delta i og stemme i årsmøter. Austrått IL har 3 forskjellige støttemedlemstyper.

  • Støttemedlem kr. 100,-/år
  • Raust støttemedlem kr. 500,-/år
  • Æres medlem kr. 1000,-/år

Trenere/lagledere

Trenerne og lagledere gjør at det finnes et tilbud til våre medlemmer i idrettslaget. Trenere har ansvar for aktivitetene under trening og laglederne har ansvar for det administrativ for laget. Det er trener og/eller lagleder som har kontakt med administrasjonen i klubben. Idrettslaget har alltid behov for frivillig innsats. Alle kan ikke bidra med alt, men alle kan bidra med noe for å gi våre barn/ungdommer et sportslig tilbud på Austrått.

Har du lyst til å bidra? Se kontaktpersoner her.

Medlemskontingent

Hvert medlem faktureres årlig for medlemskontingent. Medlemskontingenten gjelder for et kalender år og må betales uavhengig av når i året et nytt medlem starter i idrettslaget. I 2021 er medlemskontingenten kr. 400,- for aktive spillere og kr. 100,- for trenere/lagledere eller andre som ønsker å være medlem.

Medlemskontingent faktureres i begynnelsen av året, og må betales innen fristen for at medlemmet skal kunne være med på treninger og kamper. Ta kontakt med oss ved betalingsvansker e.l. så finner vi en god løsning sammen.

 

Treningsavgift

Idrettsgruppene har utgifter som delvis dekkes inn av støtteordninger, sponsorer o.l., men dette er vanligvis ikke nok til å opprettholde tilbudet. Derfor vil våre medlemmer faktureres for en treningsavgft. Størrelsen på treningsavgiften bestemmes av hver idrettsgruppe og skal dekke lagets/gruppens kostnader for treninger, utstyr m.m.

Les mer i Klubbhåndboken.

Lisens

Norges fotballforbund, Norges håndballforbund, Norges volleyballforbund eller Norges kjøyteforbund, krever lisens for aktive spillere. Dette er oftest de for de eldste medlemmene. Lisensens størrelse avhenger av hvilken idrettsgruppe, divisjon eller aldersgruppe medlemmet er aktivt innen. En eventuell lisens betales i tillegg til medlemskontingent og treningsavgift. Hvordan lisensen skal betales avhenger av idretten.

Fotball

I fotballgruppen vil idrettslaget faktureres for alle lisenser som er nødvendige til NFF. Hvert medlem vil senere faktureres for klubbens lisens individuelt. Medlemmer vil få faktura via Spond Club.

Håndball, Volleyball og Inline

Lisensene for disse idrettsgruppe betales via Norges idrettsforbunds "MinIdrett". Dersom du har hatt lisens tidligere i et av forbundene, vil ny lisens sendes automatisk i "MinIdrett". Dersom det er første gang medlemmet skal betale lisens, må lisensansvarlige i idrettslaget kontaktes for registrering. Se kontaktpersoner her!

NB! Austrått IL bruker Spond Club som medlemshåndteringssystem. Dvs. at medlemmer må registreres i Spond Club først med riktig personalia. Deretter vil medlemmet få en melding fra NIF om å bekrefte medlemskapet til Austrått IL i NIF's systemer. Først etter dette kan lisens registreres i "MinIdrett".

Dugnader

Det koster penger for å delta i cup/serie og for utstyr (baller, vester, kjegler etc). Noen av disse kostnader dekkes av dugnader slik at medlemskontingent og treningsavgifter kan holdes så lave som mulig. Vi ser en trend i nærmiljøet om at mange ønsker å betale seg ut av dugnader. Vi oppfordrer alle foreldre til å være positive til dugnadene som arrangeres. I tillegg ønsker vi å gjøre dere oppmerksomme på at utbytte fra noen dugnader er avhengig av salgsvolum. Til eksempel gir Enjoy dugnaden, som vi har hatt de siste årene, større fortjeneste om vi selger et større volum.

Ønsker du å melde deg ut av Austrått Idrettslag? 

Send en e-post til medlem@austraattil.no med personalia, så melder vi deg ut. Vi ønsker alltid å beholde medlemmer selv om medlemmet går over til å bli ikke-aktivt. Se støttemedlemmer over for mer informasjon.