Idrettslaget har utarbeidet styrende dokumenter (Klubbhåndbok, Økonomihåndbok, Loven), retningslinjer, sportslige håndbøker, skjemaer osv. 

Disse dokumentene, som vi kaller klubbdokumentasjon, gjennomgås og revideres fortløpende gjennom året. Idrettslaget har derfor valgt å legge disse dokumentene tilgjengelig via Google Docs. Du finner alltid vår oppdaterte klubbdokumentasjon her.

Det er dog spesielt ett dokument vi vil at alle våre medlemmer og/eller foresatte har kjennskap til, og det er Klubbhåndboken til idrettslaget.

I tillegg ber vi alle våre tillitsvalgte om å lese gjennom og gjøre seg kjent med Økonomihåndboken og Loven for idrettslaget.