Vi har utarbeidet en brukerveiledning for hvordan dette utføres. Se klubbdokumentasjon.

Hvorfor?

  1. Lagene i Austrått Idrettslag samler inn omlag 1,5 - 2,0 MNOK per år (tall fra 2017) som skal dekke turneringer, reiser e.l. I følge lovverket skal alle penger samles inn og håndteres på en forsvarlig måte, og private kontoer skal ikke benyttes.
  2. Alle penger som samles inn inn i regi av idrettslaget, skal inn på idrettslagets kontoer og inn i regnskapet. Ved bruk av superinvite blir dette ivaretatt på en god og kostnadseffektiv måte.
  3. Regnskapsføringen for Austrått Idrettslag forenkles vesentlig og gjør driften av idrettslaget rimeligere.
  4. Superinvite holder kontrollen på hvem som har betalt og/eller meldt seg på arrangementet. Dette forenkler arbeidet for lagledere m.fl.

Brukerterskelen for Superinvite er lav og Superinvite gir oss god support. Dere kan alle ringe dem og be om hjelp ved behov.

Klikk her for å logge deg inn på Superinvite.

Ta kontakt med oss på it.web@austraattil.no for passord.

 

Mvh
Styret i Austrått Idrettslag