Hvilke spilleregler, lover og bestemmelser som gjelder for håndball er omfattende å oppsummere. Idrettslaget anbefaler derfor at dere bruker hjemmesidene til NHF til å gjøre dere kjent med disse.

 

Spilleregler:

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lover-og-regler/spilleregler-handball/

 

Lover og bestemmelser:

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lover-og-regler/lover-og-bestemmelser/