Hvem skal løse lisens?

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Spillere under 13 år skal ikke betale lisens, da de er dekket av NIFs barneidrettsforsikring.

 

Hva koster lisensen?

Lisensen settes per sesong. Se derfor prisene via denne lenken

 

Når forfaller lisensen til betaling?

Lisensen forfaller til betaling 1. september hvert år og har gyldighet frem til 31. august det påfølgende år. Man betaler først lisens det kalenderåret man fyller 13 år. Forfall for denne aldersgruppen vil dermed først være 1. januar 2020, og denne lisensen gjelder fram til og med 31. august 2020. 

Dersom det skulle oppstå en skade på trening eller i kamp og lisensen ikke er betalt, gjelder heller ikke forsikringen.

 

Hva innebærer lisensordningen?

Lisensordningen er mer enn bare en forsikringsordning. Forsikringen er en gode som følger med ordningen. Lisensplikten er hjemlet i Lov for Norges Håndballforbund og reglement for lisens og deltagerberettigelse. Lisensordningen ble opprettet i NHF på Håndballtinget i 1989 og har gjennom årene bidratt til utvikling av håndballidretten i tillegg til å dekke forsikringspremie.

Vær oppmerksom på at lisensforsikringen ikke bare er relatert til kamp. Den dekker også skader som oppstår på trening, og derfor er det viktig av den betales før 1. september. Merk at lisensen for foregående sesong gjelder fram til og med 31. august, slik at ny lisens gjelder først fra 1. september selv om den betales tidligere.

Slik betaler du lisens

Lisensen er tilgjengelig i Min Idrett (*) for alle som betalte lisens forrige sesong. Personer med registrert e-postadresse får egen melding om lisensen via e-post. 

For de som ikke betalte lisens forrige sesong, må klubben eller klubbens region opprette et lisenskrav i Sportsadmin (SA). Alle klubbledere, som er registrert i våre systemer, har tilgang til å gjøre dette.

 

*)Min idrett er ditt personlige utgangspunkt for å bruke idrettens medlemsdatabase.

I idrettens database finnes det ca 2,5 millioner personer. Alle som er registrert som medlem av et idrettslag eller med tillitsverv eller andre funksjoner i idretten blir registrert i idrettens databaser. Det er derfor viktig for deg som enkeltmedlem og for dine lag og forbund, at opplysningene som er registrert er korrekte.

Min idrett er din personlige portal til disse systemene. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt få oversikt over og endre egne opplysninger, melde på og betale for lisens, kurs og konkurranser for deg selv og for dine familiemedlemmer.