Godtgjørelse interne dommere:

  • Miniturnering for alderstrinnene 6, 7 og 8 år, hvor det spilles kamp i 1 x 10 min, kompenseres dette med kr. 50,- per kamp.
  • Kamper for 9 og 10 åringer på liten bane, hvor det spilles kamp i 2 x 13 min, kompenseres dette med kr. 80,- per kamp.
  • Kamper for 10 og 11 åringer på stor bane, hvor det spilles kamp i 2 x 15 min, kompenseres dette med kr. 150,- per kamp.

Info:

For dømming av 12-årskamper og eldre er det kretsen som betaler og det må sendes dommerregning til NHF Region Sørvest. For dømming av disse kampene kreves det Dommer 1-kurs.

Se hvilke godtgjørelser på hjemmesiden til NHV region sørvest. 

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/praktiske-verktoy/honorar-og-godtgjorelser/

 

Dommeransvarlig i AIL Håndball: 

Ann Jeanett Kvamsøe 95851011