Innmelding

Idrettslaget ønsker at alle medlemmer registreres fortløpende. Dersom du ønsker å melde deg selv eller ditt barn inn i Austrått Idrettslag, gjør du det ved å klikke på denne lenken. Da tas du videre til vårt medlemshåndteringssystem Spond Club.

Har du eller ditt barn spilt i en annen klubb tidligere, kan det være nødvendig å bruke et overgangsskjema (avhengig av alder). Treneren eller laglederen hjelper til om nødvendig. Ferdig utfylte skjemaer sendes til lagleder/oppmann. Spillerne kan ikke spille kamper for Austrått IL i før de er registrert og en eventuell overgang er ferdig behandlet.

Støttemedlemmer

Austrått idrettslag ønsker å ha med støttemedlemmer. Ønsker du å bidra og samtidig ha forslags- og stemmerett? Klikk på denne lenken og velg hvilket type støttemedlemskap du ønsker

Støttemedlemmer er fullverdige ikke-aktive medlemmer i Austrått Idrettslag. Et støttemedlem har for eksempel anledning til å foreslå saker til, delta i og stemme i årsmøter. Austrått IL har 3 forskjellige støttemedlemstyper.

  • Støttemedlem kr. 100,-/år
  • Raust støttemedlem kr. 500,-/år
  • Æres medlem kr. 1000,-/år

Trenere/lagledere

Trenerne og lagledere gjør at vi kan drive et idrettslag. Trenere har ansvar for aktivitetene under trening og laglederne har ansvar for det administrativ for laget. Det er trener og/eller lagleder som har kontakt med administrasjonen i klubben. Idrettslaget har alltid behov for frivillig innsats. Alle kan ikke bidra med alt, men totalt kan vi gi våre barn/ungdommer et sportslig tilbud på Austrått.

Har du lyst til å bidra? Ta kontakt med oss. Se "Kontakt" på hjemmesiden.  

Medlemskontingent, treningsavgift og lisens

Hvert medlem faktureres årlig for medlemskontingent. Medlemskontingenten gjelder for et kalender år. Utover dette vil aktive medlemmer faktureres med en treningsavgift. Treningsavgiften bestemmes av idrettsgruppene og skal dekke lagets/gruppens kostnader for treninger, utstyr m.m. I 2020 er medlemskontingenten kr. 400,- for aktive spillere og kr. 100,- for trenere/lagledere eller andre som ønsker å være medlem.

De eldre i klubben må også betale lisens til forbundene. Lisensen varierer etter hvilken divisjon og/eller aldersgruppe medlemmet er aktivt innen. En eventuell lisens faktureres/betales separat fra medlemskontingent og treningsavgift. Hvordan lisensen skal betales avhenger av idretten. Til eksempel betaler klubben lisens for fotballens A-, B- og C-lag. Lisens betales deretter av hver enkelt. I håndball betales lisensen gjennom MinIdrett.

Medlemskontingent faktureres i begynnelsen av året, og må betales innen fristen for at medlemmet skal kunne være med på treninger og kamper. Ta kontakt med oss ved betalingsvansker e.l. så finner vi en god løsning sammen.

Dugnader

Det koster penger for å delta i cup/serie og for utstyr (baller, vester, kjegler etc). Noen av disse kostnader dekkes av dugnader slik at medlemskontingent og treningsavgifter kan holdes så lave som mulig. Vi ser en trend i nærmiljøet om at mange ønsker å betale seg ut av dugnader. Vi oppfordrer alle foreldre til å være positive til dugnadene som arrangeres. I tillegg ønsker vi å gjøre dere oppmerksomme på at utbytte fra noen dugnader er avhengig av salgsvolum. Til eksempel gir Enjoy dugnaden, som vi har hatt de siste årene, større fortjeneste om vi selger et større volum.

Ønsker du å melde deg ut av Austrått Idrettslag? 

Send en e-post til medlem@austraattil.no med personalia, så melder vi deg ut. 

Vi ønsker alltid å beholde medlemmer selv om medlemmet går over til å bli ikke-aktivt. Se støttemedlemmer over for mer informasjon.