Idrettslaget tar personvern og bruk av bilder/video på alvor. I noen tilfeller ønsker vi å publisere bilder eller video av våre aktiviteter på hjemmesiden vår, på Facebook eller i Spond Club. Vi ønsker derfor at dere oppdaterer egen informasjon med om du samtykker til at vi kan bruke bilder og/eller video av ditt barn eller deg.

Skriv da inn "Jeg samtykker til at bilder/video kan brukes på idrettslagets hjemmeside og Facebook".