På grunn av situasjonen rundt koronaviruset er ikke daglig leder på kontoret. Vi oppdaterer hjemmesiden og gjenopptar kontortiden så snart det lar seg gjøre. 


 

Kristoffer Selsås er daglig leder i Austrått Idrettslag. Han er tilgjengelig på mobil: 936 36 258 eller e-post daglig.leder@austraattil.no I tillegg har kan noen faste kontortider hvor han sitter i klubblokalet vår.

Mandag, onsdag og fredag er Kristoffer på kontoret i klubblokalet fra kl. 10.00 - 14-00.