Austrått IL ble stiftet i 1977 etter initiativ fra Steinar Lode og Øyvind Johanessen. Ideen var å etablere et bydelslag med et bredt sportslig tilbud - spesielt til ungdom, hvor fotball skulle være hovedaktiviteten.

På denne tiden drev Hallstein Grønstøl et fotballtilbud for ungdom på Håbet, og det var disse tre som stod i spissen for etableringen av Austrått IL. Paralellt med dette gikk en vennegjeng på Iglemyr grusbane med tanker om å komme i gang med et A-lag på Austrått, disse ble kontaktet og dermed var A-laget et faktum.

I løpet av de årene som har gått har bydelen vokst ganske kraftig, dette har gitt en betydelig pågang av antall barn og ungdom som ønsker å spille fotball, håndball,vollyball og være med i trimgruppen.