Austrått Idrettslag ble stiftet i 1977 etter initiativ fra Steinar Lode og Øyvind Johannesen. Ideen var å etablere et bydelslag med et bredt tilbud – spesielt til ungdom, hvor fotballen skulle være hovedaktiviteten.

På den tid drev Hallstein Grønstøl et fotballtilbud for ungdom på Håbet. Det var disse tre som stod i spissen for stiftingen av Austrått IL. Parallelt med dette gikk en vennegjeng på Iglemyr grusbane med planer om å komme i gang med et A-lag på Austrått. Disse ble kontaktet og dermed var A-laget et faktum. Kontaktpersoner her var Paul Arve Ravndal og Odd Jan Ødegård.

Laget startet i 7. Divisjon og det ble i tillegg satset på juniorlaget. I 1980 rykket A-laget opp til 6. divisjon og ble også kretsmester for 7. divisjon dette året. Det gikk mange år før et A-Lag fra Austrått gjentok den bedriften og ble kretsmester. I 1981 til 1983 ble hjemmekampene spilt på Giskebanen på Sandnes Stadion fordi banen på Iglemyr var for liten.

Men våren 1984 ble gressbanen på Iglemyr innviet og siden da har alle hjemmekamper gått her. Senere ble det startet både håndballgruppe og volleyballgruppe i Austrått IL. Åpningen av Austråtthallen i 1992 gjorde at disse gruppene begge fikk god rekruttering og hadde mange spillere. Spesielt volleyballen gjorde det godt med spill i øverste divisjonen i Norge som toppnivå.

I løpet av de årene som har gått har bydelen vokst ganske kraftig, dette har gitt en betydelig pågang av antall barn og ungdom som ønsker å spille fotball, håndball, vollyball, eller drive med inline. Det har i flere år også vært tilbud om en trimgruppe.

Per 2022 er det fotball, håndball, volleyball og inline våre ca. 1000 medlemmer driver med.

 

Kilde: Sven-Erik Nordbø