For oss i inlinegruppa i Austrått IL betyr dette i korte trekk at veteranløperne kan få noen begrensninger knyttet til sine aktiviteter. De aldersbestemte løperne kan fortsette mer eller mindre som før.

Når dette er sagt så bør vi alle leve etter følgende hovedregel i ukene fremover:

Bruker munnbind der det er påkrevd, hold avstand og pass på at antallsbegrensningene overholdes, spesielt voksne. Og viktigst: Vi holder oss hjemme hvis vi er syke eller har symptomer.

Sørmarka Arena sine nye korona bestemmelser kan dere lese her: https://sormarka-arena.com/nasjonale-smitteverntiltak-fra-9-12/

Norges Skøyteforbund sine oppdaterte anbefalinger finner dere her: https://www.skoyteforbundet.no/koronainfo-nif/retningslinjer-for-covid-19/

Vi oppfordrer dere også til å sette dere inn i Norges Idrettsforbund sine anbefalinger. Dere finner dem her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/nye-korona-tiltak-pavirker-bade-idrettsarrangementer-og-idrettsaktivitet-for-voksne/