Av Petter Sørensen, Lege OLT- I 25.08.2020

Bakgrunn:
Covid 19- sykdom kan medføre komplikasjoner som hjerte-, lunge-, nyre og blodsykdom.

En forsiktig og gradvis retur til trening og konkurranse, antas å kunne redusere sannsynligheten for følgetilstander hos idrettsutøvere.

Kunnskap rundt sykdomsforløp og eventuelle senvirkninger av Covid 19 er i stadig utvikling. Vi ber dere ta høyde for at rådene vi gir i dag kan endre seg med ny kunnskap.

 

Hovedbudskap:

 • Alvorlige sykdomsforløp av må vurderes av lege før eventuell opptrening kan
  begynne.
 • Moderate sykdomsforløp (feber, redusert allmenntilstand) skal ha minimum 14
  symptomfire dager før oppstart av opptreningsplan (se under).
 • Milde sykdomsforløp (lette forkjølelsesymptomer etc) skal ha minimum 7
  symptomfrie dager før oppstart av opptreningsplan (se forslag under).
 • Friske/ symptomfrie utøvere med positiv koronatest bør redusere
  treningsbelastning i 14 dager.
 • All gjennomført trening skal oppleves normal. Redusert funksjonsnivå,
  økt trettbarhet el. må hensyntas.

Når kan man starte gjenopptreningen?

 • Alvorlige eller langvarige sykdomsforløp må vurderes av kvalifisert helsepersonell og veiledes individuelt.
 • Utøvere med tidligere kjente sykdommer (diabetes, hjertesykdom, nyresykdom, mv.) bør vurderes av lege tross mildt eller moderat sykdomsforløp.
 • Milde sykdomsforløp (lette forkjølelsesymptomer etc.) anbefales minimum 7 symptomfrie dager før oppstart av gjenopptrening.
 • Moderate sykdomsforløp (feber, redusert allmenntilstand) anbefales minimum 14 symptomfrie dager før oppstart av gjenopptrening.
 • Før eventuell oppstart av opptreningsplanen skal utøveren kunne gjennomføre dagligdagse aktiviteter, inkludert 500 meter rask gange, uten følelse av unormal trettbarhet eller tungpust.
 • Utøver skal ikke bruke medisiner relatet til sykdomsforløpet (paracet etc.)
 • Utøvere som har testet positivt for SARS- CoV- 2, men ikke har sykdomssymptomer anbefales en klar reduksjon i treningsbelastningen i minimum 14 dager (NB: minimum 10 dager i isolasjon). Vi anbefaler at disse utøverne reduserer både treningsvarighet, hyppighet og intensitet slik at de i praksis ikke blir subjektivt slitne av den treningen som gjennomføres.
 • OBS! All gjennomført trening skal oppleves normalt.
  • Ved lette plager (økt trettbarhet mv) kan utøver etter 24 timer med hvile forsøke siste vellykkede progresjonstrinn. 
  • o Ved uttalte plager må lege konsulteres og ev smitteforebyggende hensyn ivaretas.

 

Forslag til opptreningplan etter gjennomgått sykdom:

Olympiatoppen Innlandet anbefaler at GRTP- skjema i vedlagte infographic (Elliot et al, 2020) benyttes ved gjenopptrening av tidligere friske utøvere med milde eller moderate sykdomsforløp.

Originalartikkel ligger som vedlegg.