Alle medlemmer betaler en personlig medlemskontingent til idrettslaget. I tillegg faktureres medlemmene en treningsavgift til hver idrettsgruppe de er aktive i. Denne vedtas av idrettsgruppene hvert år under gruppenes årsmøter. Treningsavgiften gjelder for kalenderåret 2022. Idrettslaget har følgende maksgrenser per medlem:

6 – 12 år – maks. kr. 1000,- per kalenderår
13 – 16 år – maks kr. 3000,- per kalenderår

Treningsavgift per gruppen i 2022:

Fotball:
5 år 400,-
6-12 år 800,-
13-14 år 1200,-
15-19 år 1800,-
Senior 2100,-

Inline:
Alle aldre 800,-

Håndball:
6-12 år 800,-
13-14 år 1200,-
15-senior 1800,-

Volleyball:
U11/U13 <=2010 800,-
U15 2008 - 2009 1100,-
U17 og eldre >=2007 1800,-

Medlemmer som deltar i flere idretter skal betale til hver idrettsgruppe. Dette vil dere se ved at beløpet er delt opp til hver gruppe.

 

Hospitering

Det er dessverre vanskelig for oss å skille ut medlemmer som hospiterer til eldre lag når vi oppretter fakturaer for treningsavgift. Dersom dere er i tvil om faktura er riktig, ta kontakt med oss på kontingent@austraattil.no.

 

Ved spørsmål, vennligst send en e-post kontingent@austraattil.no.