Hei alle sammen,

Sendes alle medlemmer i Austrått Idrettslag.

Austrått Ils hovedstyret har i dag vedtatt at vi tillater organisert aktivitet innenfor fastsatte retningslinjer som er tilpasset hver aktivitet/idrett. Se vedlagte retningslinjer.

Det er valgfritt og opp til hvert enkelt lag å vurdere modenhet/forsvarligheten for å gjennomføre organisert opplegg med deres lag/gruppe. Hvis enkeltspiller viser at vedkommende ikke er moden nok til å drive forsvarlig trening vil vedkommende blir sendt hjem fra trening og klarer ikke gruppen å drive organisert aktivitet innenfor retningslinjene skal trening avbrytes/endres umiddelbart.

Klubben stiller støtte til våre trenere som ønsker råd/tips. For fotballens trenere har vi laget ett treningsprogram som er tilpasset 2m avstanden som er ett krav. Daglig leder kan også kontaktes som sparringspartner.

Vi anmoder alle foresatte som ønsker å sende deres barn og ungdommer på organisert idrett i å sette seg inn i retningslinjene og ta en god prat med dem rundt disse.

 

Idrettshilsen,

Kristoffer Selsås
Austrått IL, daglig leder

For hovedstyret i Austrått Idrettslag