Som dere vet så kom helsemyndighetene med bestemmelser i begynnelsen av april som myket opp forbudet mot organiserte idrettsaktiviteter. De har vurdert organisert aktivitet i mindre grupper, ledet av en trener/voksen, som bedre tilrettelagt for å unngå spredning av smitte fremfor uorganisert aktivitet hvor barn og ungdom ofte har et mindre bevisst forhold til smitteverntiltak. Austrått IL har derfor valgt å følge anbefalingene som har kommet via Norges Idrettsforbund og særforbund og åpne for organisert aktivitet igjen, men innenfor fastsatte retningslinjer.

Hovedstyret i Austrått IL vedtok derfor den 14. april 2020 at det i regi av idrettslaget tillates organisert aktivitet innenfor fastsatte retningslinjer som er tilpasset hver aktivitet/idrett.

Viktige rammer for inlinetrening fremover finner dere i vedlegget under. Det er viktig at alle setter seg inn i disse reglene før de kommer på trening. Her finner dere bl.a. viktige tips om utstyr.

Se forøvrig Norges Skøyteforbund sine løpende oppdaterte bestemmelser: https://www.skoyteforbundet.no/koronainfo-nif/retningslinjer-for-covid-19/

Her vil det også komme sentrale bestemmelser for når vi så smått kan begynne å konkurere igjen.