Se vedlagt innkalling til årsmøte.

Alle medlemmer har rett til å fremme saker til årsmøtet. Alle saker må sendes til styret via e-post til it.web@austraattil.no senest 24. Mai 2020. Malen som er vedlagt skal brukes. Vi ber om at sakene er forklarende og tydelige slik at de kan presenteres direkte i årsmøtet. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli sendt til alle medlemmer senest én uke før årsmøtet. Vi vil også publisere dette her på vår hjemmeside. 

Vi håper at flest mulig tar seg tid til å delta i årsmøtet. Velkommen!

 

Med vennlig hilsen
Styret i Austrått IL