Daglig leder har i samarbeid med idrettsgruppene i Austrått jobbet fortløpende med retningslinjer og treningstider for de aktuelle idrettene for å kunne tilpasse oss nasjonale og lokale retningslinjer rundt gruppestørrelser, retningslinjer for hall og mer.

Det er med stor glede at vi fra mandag 18.mai har fullt åpent anlegg og kan tilby fotball, håndball, volleyball og inline til våre medlemmer. Det er samtidig opp til hvert lag å vurdere når de ønsker ha oppstart ut i fra en smittevurdering og modenhet på deres spillergruppe.

 

I Fotballen har de aller fleste lagene nå startet opp med god aktivitet. De mest ivrige lagene har siste ukene hatt 6 treninger i uken. Her har faktisk fotballen vært samlingspunkt for spilerne i en periode hvor det har vært stengte skoler og vært et viktig sosialt bidrag til våre medlemmer.

 

I Håndballen startes det fra i morgen, mandag aktivitet 100% på samtlige lag som har søkt treningstider. Er noen av de yngste lagene som selv har valgt å avvente til etter sommerferien.

 

I Volleyballen har de valgt å starte opp med alle guttene/MIX denne uken, mens jentene kommer fra neste uke. Blir kjekt å få kommet i gang igjen!

 

I Inline er det god aktivitet og de har grunnet mindre antall kunnet drive aktivitet på mange måter på lik måte, med unntak av deling av utstyr og treninger inne i skøytehall.

 

Nå gleder vi oss til 4 flotte idrettsuker frem til sommerferien!