Alle medlemmer betaler en personlig medlemskontingent til idrettslaget. I tillegg faktureres medlemmene en treningsavgift til hver idrettsgruppe de er aktive i. Denne vedtas av idrettsgruppene hvert år under gruppenes årsmøter. Treningsavgiften gjelder for kalenderåret 2020 selv om denne i år ikke ble fakturert før juni 2020. Idrettslaget har dog maksgrenser per medlem.

6 – 12 år – maks. kr. 1000,- per kalenderår
13 – 16 år – maks kr. 3000,- per kalenderår

Treningsavgift per gruppen i 2020:

Fotball:
5 år 400,-
6-12 år 800,-
13-14 år 1210,-
15-19 år 1710,-
Senior 2100,-

Inline:
Alle aldre 800,-

Håndball:
6-12 år 800,-
13-14 år 1200,-
15-19 år 1400,-

Volleyball:
6-12 år 800,-
13-14 år 1100,-
15+ 1800,-

Medlemmer som deltar i flere idretter skal betale til hver idrettsgruppe. Dette vil dere se ved at beløpet er delt opp til hver gruppe og at dere i tillegg får et ekstravalg per idrett på faktura. Dette er ikke et valgfritt alternativ for medlemmer som deltar i flere idretter, men noe dere må legge til. Årsaken til at det er lagt til som valgfritt er for alle dem som kun deltar i en idrett.

Dessverre har vi noen begrensninger i systemet vårt for å gjøre dette automatisert og enkelt for dere.

Et betalingseksempel:

Trine 11 år spiller fotball og håndball. Totalt skal hun da betale kr. 1000,- i treningsavgift (maksgrense). Hun mottar derfor to fakturaer i Spond fra idrettslaget. Hver av disse fakturaene er på 400,- med et ekstra valg på kr. 100,- per idrett. Hun skal da betale begge fakturaene med ekstra valget på hver av disse slik at summen totalt blir kr. 1000,-

Eksempel treningsavgift

 

Ved spørsmål, vennligst send en e-post kontingent@austraattil.no.