Vi har målt opp og merket en bane på 150m uten doserte svinger (”flat-track”) på en stor parkeringsplass ved Fatland Jæren sitt anlegg på Hommersåk i Sandnes. Banen har bl.a. følgende mål: en svingradius på 13,42m og langsider på 32,9m. Svingene har altså en radius som er iht. internasjonale mål, men ingen dosering. Hver langside er ca 25m kortere enn på en full 200m bane. Banen er noe liten for eldre løperne. Løpet blir derfor i hovedsak bare for rekrutter, aldersbestemte løpere og juniorklasser.

På denne banen inviterer vi denne lørdagen til: Rekruttløp og 500m sprintturnering

Her har dere litt mer informasjon om løpet:

  • Rekrutter: 300m to ganger hvor vi tar tiden (Ikke rangering - jfr. NIF barneidrettsbestemmelser)
  • Aldersbestemte: 500m sprintturnering (Rangering fra det året de fyller 13 år - jfr. NIF barneidrettsbestemmelser)
  • Juniorklasser: 500m sprintturnering
  • Start kl.: 12.00 (Det er lurt å møte opp en liten time før start)
  • Påmelding og betaling av startkontingent i Superinvit.
  • Kontakt – tlf./epost: 952 05 965 eller sigve.espeland1@lyse.net
  • Startkontingent 100 kr. - betales helst i SuperInvite på forhånd (113 kr. i SuperInvite) eller senest ved frammøte.

Mer informasjon finner du her: https://www.austraattil.no/category/94

 

Velkommen!