Fotballen har etter ansettelse av daglig leder (Som senere ble daglig leder i AIL) økt betydelig arrangementene årlig og det fører til større aktivitet i AIL fotball i ferier/helger, samt mulighet for en del ungdommer/unge voksne i Austråttområdet til å få mulighet for god arbeidserfaring, med mulighet for jobbattest etter endt uke.

Hvilke personer trenger vi?

 • Personer med fotballerfaring og med autoritet nok til å kunne ha kontroll på en gruppe med barn alene eller i par
 • Person(er) med god kontroll over mat og vask. Som kan ordne med horn, frukt og drikke til alle deltakere, og ivareta smittetiltak i AILs møtelokale under lunsjen i fotballskolen.

Hva blir oppgaven som trener?

 • Ansvar for en gruppe med barn under treningene
 • Følge et treningsopplegg godkjent eller utarbeidet av daglig leder
 • Ansvarlig for gruppen på vei til, i lunsjen og på vei tilbake til banen etter lunsjen
 • Ansvarlig for gruppen følger smittetiltak, i samarbeid med daglig leder, under treningene og i lunsjen
 • Bør være minimum 15 år eller fylle 15 år dette kalenderåret

Hva blir oppgavene som mat/renholsarbeider?

 • Smøre horn og kytte opp frukt ut i fra forhåndbestilling (Får bestillingsliste)
 • Tørke over alle flater etter hver gruppe forlater AILs møtelokale - og nøye vask av alle flater etter hver dag
 • Detaljevask av AILs møtelokale tirsdag og torsdag

Arbeidstid

09:30-16:00 (Ca 4.5-5.5 time pr trener/vaskehjelp i dette tidsrommet pr dag) 

Arbeidstid varierer ettersom det vil være gruppevis oppstart/avslutning for ivareta smittetiltak

Lønn

Etter avtale med hensyn i alder/erfaring/trenerkurs. (Beløpet er skattefritt for alle som tjener under 8500,- i AIL)

Hva kan vi tilby?

 • Jobbattest utskrevet av daglig leder som kan fremvises ved søk på fremtidige jobber
 • Jobberfaring med barn og samarbeid i et team
 • Veiledning for å håndtere arbeid med barn

Ønsker du være med på fotballskolen?

Send en liten mail til daglig leder med informasjon om deg selv og hvorfor du passer til oppgaven, erfaringer med fotballen (hvis du vil være fotballtrener) og eventuelle fotballkurs du har av relevanse (Hvis du vil være fotballtrener)*

*Ikke nødvendig hvis du er en av de ca 200 ungdommene daglig leder har trent i ungdomsavdelingen siste 8 årene. Da sender du bare at du er interessert så kjenner han dere nok til å vite om dere passer i oppgavene.

FRIST: SNAREST - SLIK DERE REKKER SØKE POLITIATTEST*

Kontaktinformasjon:

Kristoffer Selsås (Austrått IL, Daglig leder)
Mail: daglig.leder@austraattil.no
Mob: 936 36 258