Norges Fotballforbund har vedtatt at all breddeaktivitet stoppes ut april. Dette innebærer all form for trening, samlinger og kampaktivitet.

Vedtaket kommer som følge av FHIs anbefalinger om tiltak for å hindre spredning av koronaviruset i Norge. NFF følger situasjonen tett og er sammen med NIF i løpende dialog med helsemyndighetene.

Onsdag kom helsemyndighetene med nye retningslinjer for gjennomføring av arrangementer i Norge, og på bakgrunn av dette har NFF besluttet å innstille all aktivitet på breddenivå.

Styret i Austrått Idrettslag har i dag og i tråd med ovennevnte anbefalinger og retningslinjer, besluttet at all videre aktivitet i idrettslaget stanses fra og med i dag og ut april. Vi vil fortløpende vurdere utviklingen og informere alle medlemmer om eventuelle endringer – herunder utvidelser – via Spond og på idrettslagets hjemmesider.

 

Mvh styret i AiL

Einar S. Ramsland