Austrått Idrettslag er ett fleridrettslag med barn, ungdommer og voksne som driver med fotball, håndball, volleyball og inline. For at vi som klubb skal kunne ha ett godt aktivitetstilbud til alle våre medlemmer er vi avhengig av en del inntekter som i 2020 har uteblitt. Derfor setter vi utrolig pris på Sparebankstiftelsen Sparebank Vest sitt store bidrag med 80 000,- for å kompensere for disse tapene våre og vil komme våre medlemmer godt til gode.

 

Vår daglig leder; Kristoffer Selsås tok med ett stort smil i mot beviset fra Sparebankstiftelsen Sparebank Vest sin representant; Gerd Joa.