Fra og med mandag 4. januar 2021 iverksatte myndighetene en god del innskjerpinger i kampen mot korona viruset. For oss i idretten er det verd å merke seg følgende:

"Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter (Nytt)".

For oss i inlinegruppa betyr dette at all planlagt trening (og konkurranser) før mandag 18. januar kan bli avlyst eller endret. I skrivende stund har vi allerede planlagt treninger fra 4. til 9. januar i Spond. Disse planene kan bli endret i løpet av de nærmeste dagene. Vi er informert om at ledelsen i Sørmarka Arena skal ha et møte mandag 4. januar kl 08:30. Det som kommer ut fra dette møtet vil få konsekvenser for hvordan treningen blir de neste 14. dagene på is. En mer omfattende treningsplan vil bli laget i Spond når vi vet hvordan disse tiltakene blir. Trening innendørs på rulleskøyter i Kleivane vil også bli vurdert i forhold til de ovenfor refererte korona innskjerpingene fra regjeringen de nærmeste dagene.

Så vidt vi vet vil forbudet mot å drive idretts- og fritidsaktiviteter for voksne over 20 år i grupper med flere enn 10 personer bli videreført. For mindre grupper gjelder fortsatt kravet om 1 meter avstand. Men her kan det også komme innskjerpinger for trening inne i Sørmarka Arena. Eventuelle slike endringer vil bli informert om for veteranløperne i inlinegruppa i aktuelle kanaler.

For idretten har myndighetene også mer generelt bestemt at: "Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand". Når vi vet hva Sørmarka Arena har bestemt seg for må vi se hva vi kan få til av trening utendørs i tiden som kommer. Dette vil det bli informert om i Spond og på andre sosiale medier. Trening på rulleskøyter ute bør derfor være en mulighet når forholdene tillater det eller annen barmarkstrening hvor god avstand kan holdes.