Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes håndballstyret senest 2 uke før årsmøtet til styrets leder. Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på idrettslagets hjemmeside www.austraattil.no senest en uke før årsmøtet.

MERK! Håndballstyret er i dag manko på flere roller. For 2021 trenger vi et påfyll av minst 3 personer. Uten et fungerende styre, kan ikke håndballgruppen opprettholdes. Håndballgruppen drives på dugnad av foreldre, og det oppfordres derfor til å melde seg som kandidat før møtet til styrets leder eller på årsmøtet. Hvis du kan bidra, ta gjerne en uforpliktende prat med styreleder eller andre i styret i forkant.

Det gjelder særlige krav til valgbarhet for personer som skal velges til verv på årsmøtet. 

  • En arbeidstaker er ikke valgbar. Unntak gjelder for følgende:
  • arbeidstakere som også er spillere i idrettslaget
  • arbeidstaker som er ansattrepresentant
  • personer som har noen få betalte timer i oppdrag for idrettslaget per uke
  • Oppdragstakere

Personer som har et oppdrag for idrettslaget som ligner på et ordinært arbeidstakerforhold er ikke valgbar.

  • Andre personer:

Personer som selv har en økonomisk interesse i driften av idrettslaget eller som er ansatt i, har styreverv eller eierskap i juridisk person (for eksempel et selskap) som har økonomisk interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar. Det samme gjelder styremedlemmer og ansatte i en slik juridisk person.

Det gjelder også krav til kjønnsfordelingen av årsmøte valgte organer (styret, kontrollkomité osv.). I organer med 2-3 personer må minst én være av det motsatte kjønn. I organer med 4 eller flere personer, må minst to være av det motsatte kjønn.  


Velkommen til årsmøte!

 

Mvh

Styret, ved leder

Bjørn Ravndal, leder.handball@austraattil.no, mob. 91 78 83 25