All organisert fotball er stanset, og flere idrettsanlegg er stengt. Nå oppfordrer NFF Rogaland, etter anbefalingene fra helsemyndighetene, om at all fotball i grupper større enn tre personer, blir stoppet.
 
NFF Rogaland er opptatt av å hjelpe samfunnet slik situasjonen er nå. En av de viktigste oppgavene for samfunnet er rett og slett å hindre at smitten spres ytterligere. For mange vil dette kunne bli livsviktig framover. Det er dette helsemyndighetene har bedt oss som befolkning om å være med å bidra avgjørende til.
 
For at ikke smitten skal spres, vil NFF Rogaland oppfordre sterkt alle medlemmer, og aller mest foreldrene til våre utøvere, om å ikke møtes på fotballbanene våre i større grupper. Helsemyndighetene har sagt at det ikke bør være mer enn tre personer sammen utendørs.
 
NFF Rogaland har fått meldinger om at det har vært større ansamlinger av barn og ungdom på banene våre samtidig, og dette synes vi er svært uheldig. Vi vil ikke at dette skjer framover, og ber derfor foreldre om å sørge for at barna og ungdommene våre ikke møtes flere enn tre sammen på banene. Vi som foreldre må ikke legge til rette for noe som myndighetene vil begrense! Et tips kan være å være sammen med barna og ungdommene sine på banene. På den måten kan de voksne kontrollere situasjonen bedre.
 
NFF Rogaland er klar over at vi ikke kan forby, men henstiller sterkt til at fotballfamilien viser disiplin overfor de ekstraordinære tiltakene som regjeringen har iverksatt, og samtidig viser omsorg og lojalitet overfor de som er i risikogruppene ved å ikke være flere enn tre sammen på fotballbanene.
 
Dette må vi få til!