Vedlagt er formell innkalling utsendt til alle våre medlemmer i Spond.