NIF har nå lansert Trenerattesten! Dette er en digital trenerattest som skal løfte kompetansen til alle barne- og ungdomstrenere. Dette er gratis og vi oppfordrer alle være trenere og lagledere til å ta denne.

Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener, og kommer i to versjoner – én for trenere i barneidretten og én for trenere i ungdomsidretten.

Se her for mer informasjon:

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/lanserer-trenerattesten--malet-er-a-lofte-trenerkompetansen-i-norsk-idrett/


Slik gjør du:

Ved å logge inn på trener.nif.no får alle trenere i norsk idrett tilgang på denne nye og innovative løsningen. Trenerattesten gir alle trenere et godt utgangspunkt for å lykkes som trener, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.