Vi er veldig fornøyde med hele 153 deltakere noen dager før fristen utløper, og vi har i tillegg åpnet opp flere plasser slik at alle som ønsker å være med har mulighet for dette. Vi er så heldige at vi har fått en betydelig støtte fra Sandnes Kommune, samt Austrått IL har gått inn å kompensert ytterligere for at flere deltakere skal kunne få delta til svært rabattert pris.

 

2015-årskullet

Dette årskullet ble ikke dekket av Sandnes kommune, men er ett årskull Austrått IL nå har bestemt seg for å gå inn å gi en god rabatt/kompensasjon for, slik vi vi kan være med på å gi økt aktivitet til ett årskull som aldri har kommet helt skikkelig i gang grunnet 1.5 coronaår.

Normalpris for 5 dager inkl barnepass er 1600,- (320,- pr dag), vi tilbyr dette denne uken til 550,- (110,- pr dag) 

Normalpris for 5 dager uten barnepass er 1300,- (260,- pr dag), vi tibyr dette denne uken til 350,- (70,- pr dag)

NB! Nå har vi også åpnet for 3-dager påmelding til 400,- / 250,- 

 

Påmeldingslinkhttps://www.superinvite.no/#/invitation/4cea2358d3cc5f8cd32397ca9bc51b94

Frist: Mandag 2.august kl 23:59 (Etter dette vil det kun være mulig å melde seg på ledige plasser på enkelte grupper)

 

2014-2007-kullet

Her dekket Sandnes Kommune gratisplass for 150 deltakere, noe vi er veldig takknemlige for. Det var kun 125 som meldte seg på plassene innen tiden og fikk tildelt disse plassene. Vi har brukt de resterende 25 plassene + kompensasjon fra Austrått IL til å tilby inntil 60 plasser (Inntil 185 deltakere) som kun trenger betale rett under 10% av normalpris.

Normalpris for 5 dager inkl barnepass er 1600,- (320,- pr dag), vi tilbyr dette denne uken til 330,- (66,- pr dag) 

Normalpris for 5 dager uten barnepass er 1300,- (260,- pr dag), vi tibyr dette denne uken til 165,- (33,- pr dag)

NB! Nå har vi også åpnet for 3-dager påmelding til 280,- / 140,- (m/u-barnepass)

 

Påmeldingslinkhttps://www.superinvite.no/#/invitation/4d7e0d72898ae7ea3593eb5ebf20c744

Frist: Mandag 2.august kl 23:59 (Etter dette vil det kun være mulig å melde seg på ledige plasser på enkelte grupper)

 

*Beløpet blir ikke refundert ved avmelding etter 1.august. Vi ønsker ha med oss flest mulig og ønsker derfor å sikre at alle melder potensielt avbud i god tid - slik plassen kan gå til en annen potensiell deltaker.

 

Søke om gratis tilbud: Hvis dere av økonomiske grunner har et sterkt behov for gratis fotballskole så send mail til daglig.leder@austraattil.no så ordner vi dette. Søknad er konfidensiell og holdes mellom daglig leder og aktuell søker.

 

Se vedleggene for ytterligere informasjon. Ta kontakt hvis dere har ytterligere spørsmål.

 

Kontaktinformasjon: 

Daglig leder: Kristoffer Selsås

Mobil nr: 936 36 258

Mail: daglig.leder@austraattil.no