Styrets sammensetning 

Styret i Austrått IL skal, iht. loven for idrettslaget, bestå av styreleder, nestleder, kasserer, kontrollutvalg og varamedlemmer. Disse funksjonene velges av årsmøtet som holdes hvert år i mars måned.

Idrettslagets består av flere idrettsgrupper. Idrettsgruppene har egne årsmøter hvor de velger egne grupperepresentanter. 

Treningstider

Dag Tid Notat

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Styreleder Einar S. Ramsland leder@austraattil.no 92026632
Nestleder Magnus Frøiland leder.fotball@austraattil.no 91380698
Daglig Leder Kristoffer Selsås daglig.leder@austrattil.no 93636258
Styremedlem (inline) Sigve Espeland sigve.espeland1@lyse.net 95205965
Styremedlem (volleyball) Bjørn Sunde leder.volleyball@austraattil.no 97154126
Styremedlem (håndball) Bjørn Ravndal leder.handball@austrattil.no 91788325
Hovedkasserer Kjartan Tobiassen kasserer@austraattil.no 97054795
Varamedlem Nina Lind nina@bratteborg.no 97546024
Varamedlem Jorunn Hauff jorunn.hauff@lyse.net 45220737