Styrets sammensetning 

Styret i Austrått IL skal, iht. loven for idrettslaget, bestå av styreleder, nestleder, kasserer, kontrollutvalg og varamedlemmer. Disse funksjonene velges av årsmøtet som holdes hvert år i mars måned.

Idrettslagets består av flere idrettsgrupper. Idrettsgruppene har egne årsmøter hvor de velger egne grupperepresentanter. 

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Styreleder Einar S. Ramsland leder@austraattil.no 92026632
Nestleder Magnus Frøiland leder.fotball@austraattil.no 91380698
Daglig Leder Kristoffer Selsås daglig.leder@austraattil.no 93636258
Styremedlem (inline) Sigve Espeland sigve.espeland1@lyse.net 95205965
Styremedlem (volleyball) Bjørn Sunde leder.volleyball@austraattil.no 97154126
Styremedlem (håndball) Leif Golin Strøm leder.handball@austrattil.no 40889134
Hovedkasserer Kjartan Tobiassen kasserer@austraattil.no 97054795
Styremedlem Lene Garderhagen lene.garderhagen@austraattil.no 99440295
Varamedlem Nina Lind
Varamedlem Jespen Hansen
Varamedlem Kari Widding
Valgkomitee Karen Elisabeth Øvestad Nertoft
Kontrollutvalg Robert Norum
Kontrollutvalg Morten Høiland
Kontrollutvalg (vara) Kjartan Vidvei
Politiattestansvarlig Kjartan Tobiassen it.web@austraattil.no 97054795