Styrets sammensetning 

Styret i Austrått IL skal, iht. loven for idrettslaget, bestå av styreleder, nestleder, kasserer, kontrollutvalg og varamedlemmer. Disse funksjonene velges av årsmøtet som holdes hvert år i mars måned.

Idrettslagets består av flere idrettsgrupper. Idrettsgruppene har egne årsmøter hvor de velger egne grupperepresentanter. 

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Styreleder Einar S. Ramsland leder@austraattil.no 92026632
Nestleder Magnus Frøiland leder.fotball@austraattil.no 91380698
Styremedlem Rune Austvoll raustvoll@oceaneering.com 92602361
Styremedlem (inline) Sigve Espeland sigve.espeland1@lyse.net 95205965
Styremedlem (volleyball) Bjørn Sunde leder.volleyball@austraattil.no 97154126
Styremedlem (håndball) Leif Golin Strøm leder.handball@austrattil.no 40889134
Hovedkasserer Kjartan Tobiassen kasserer@austraattil.no 97054795
Styremedlem Lene Garderhagen lene.garderhagen@austraattil.no 99440295
Varamedlem Nina Lind nina@linderle.no 97546024
Varamedlem Jespen Hansen jesper.hansen@lyse.net 41254351
Varamedlem Kari Widding mageir@hotmail.no 91621934
Kontrollutvalg (leder) Marianne Nordgård marianne.nordgaard@gmail.com 91704774
Kontrollutvalg Bjørnar Andre Haug bahaug@lyse.net 41463981
Kontrollutvalg (vara) Morten Høiland morten777@hotmail.com 93659678
Politiattestansvarlig Kjartan Tobiassen it.web@austraattil.no 97054795
Medlemsansvarlig Kjartan Tobiassen medlem@austraattil.no 97054795
Kontingentansvarlig Kjartan Tobiassen kontingent@austraattil.no 97054795
Valgkomitee (leder) Hege Lutsi hege.lutsi@gmail.com 95213747
Valgkomitee Morten Stokka netrom112@hotmail.com 93089907
Valgkomitee (vara) Karen Elisabeth Øvestad Nertoft karen@nertoft.com 47511978