Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Gruppeleder Magnus Frøiland leder.fotball@austraattil.no 91380698
Nestleder TBA
Kasserer Morten Høiland kasserer.fotball@austraattil.no 93659678
Sportslig leder Bjørn Andersen sportslig.fotball@austraattil.no 90146254
Arrangementsansvarlig Tom Roar Karlsen kartom@mokster.no 95815116
Dommeransvarlig Daniel Gjerde danielgjerde@hotmail.com 41929282
Gruppemedlem Mette Fossan mette.fossan@gmail.com 91128357
Materiell Monica Idland materiell.fotball@austraattil.no 95992564